Art > Familiar

Homage to Georgia
Homage to Georgia
Oil on Wood
8" x 8" x 1.5"